Čo sú bezfalcové zárubne a podľa čoho ich poznať?

Vyberáte nové dvere do interiéru a narazili ste pri tom na termín „bezfalcová zárubňa“? Čo sa pod týmito dvoma slovami skrýva, podľa čoho tento typ zárubní spoznáte a ako sa líši od tých tradičných?

Čo sú bezfalcové zárubne a podľa čoho ich poznať?
Čo sú bezfalcové zárubne a podľa čoho ich poznať? (zdroj: komerčný článok)

Slovné spojenie „bezfalcová zárubňa“ sa používa na označenie dverného kompletu, pri ktorom dverné krídlo hladko zapadá do zárubne a vytvára s ňou z pohľadovej strany jednotnú rovinu. Častejšie sa dá stretnúť aj s označením bezfalcové alebo bezpolodrážkové dvere.

O čo presne sa ale jedná?

„U klasických drevených dverí spravidla rozlišujeme dva typy – bezpolodrážkové a tie s polodrážkou. Táto varianta sa od tej bezpolodrážkovej líši predovšetkým tvarom svojej hrany. Bežne je totiž v hrane dverného krídla približne do polovice ich hrúbky vyfrézovaný drobný zub, odborne nazývaný polodrážka. Zatvorené dvere potom vďaka tomuto zubu naliehajú na zárubňu a čiastočne vystupujú do priestoru pred dverovú obložku. Zo strany, z ktorej sa dvere otvárajú smerom k sebe, potom bývajú spravidla plne viditeľné pánty,“ vysvetľuje Petr Paksi, obchodný riaditeľ spoločnosti JAP FUTURE, českého výrobcu dizajnových dverných systémov. Výhodou tohto riešenia, ktoré je dlhodobo najbežnejšie, je dobré utesnenie napríklad proti prievanu.

Modernejšie poňatie, ktoré tradičné dvere s polodrážkou stále častejšie nahrádza, predstavuje druhý typ, teda práve dvere bezfalcové alebo bezpolodrážkové. „Dverové krídlo má v bezpolodrážkovom variante úplne rovnú bočnú hranu, vďaka čomu do zárubne hladko zapadne. Zatvorené dvere sú do nej plne zapustené a vytvárajú s jej povrchom z pohľadovej strany jednotnú elegantnú rovinu. Medzi krídlom a zárubňou potom vzniká z pohľadovej strany jemná škára,“ objasňuje Petr Paksi z JAP FUTURE. Aby bolo tento efekt možné vyvolať, musia byť dvere osadené aj špeciálnymi 3D nastaviteľnými pántami, ktoré sú pri pohľade na zatvorené dvere ukryté v zárubni a dvernom krídle. Tie zaisťujú, aby dvere do zárubne hladko zapadli a škára medzi krídlom a zárubňou bola pravidelná. Výsledkom je jednotný a harmonický dverný komplet, ktorý vytvára jednoliatu elegantnú plochu.

Aby bol tento efekt úplný, je potrebné zvoliť pre bezpolodrážkové dvere aj vhodnú zárubňu. Tá môže byť tvorená klasickými dverovými obložkami, ktoré o niekoľko centimetrov vystupujú pred rovinu múru, prípadne môže byť aj úplne skrytá. Špeciálnym typom je skrytá zárubňa AKTIVE, ktorá existuje v polodrážkovom aj bezpolodrážkovom variante. „Skrytú zárubňu AKTIVE vyrábame v dvoch variantoch – AKTIVE 40/00, ktorá je určená pre bezpolodrážkové dvere, a AKTIVE 25/15 pre dvere s polodrážkou. Tento typ skrytých zárubní je unikátny v tom, že umožňuje umiestniť dverné krídlo do jednej roviny s nadväzujúcou stenou, pričom obložka je skrytá. Dominatu tak tvorí dizajnové interiérové ​​krídlo dverí, príkladom sú napríklad naše dvere MASTER. Skryté zárubne navyše umožňujú otváranie dverí ako smerom od seba, tak aj k sebe, pričom dverné krídlo z pohľadovej strany lícuje s nadväzujúcou stenou, čo je pri klasických obložkových zárubniach nemožné,“ popisuje Petr Paksi z JAP FUTURE. Kombinácia týchto dvoch modelov skrytých zárubní umožňuje v interiéri zalícovať dvere z pohľadovej strany do jednej roviny s povrchom nadväzujúcej priečky, pokiaľ sú umiestnené vedľa seba ako susediace dvere, aj keď sa každé otvárajú na inú stranu.

Dizajnový medzistupeň medzi úplne skrytými zárubňami a klasickými viditeľnými obložkami pre bezpolodrážkové dvere predstavuje zárubne LATENTE. „Tento typ má síce plne priznanú drevenú obložku, ale od ostatných riešení sa odlišuje jej elegantným zapustením do rovnakej úrovne s múrom. Zárubňa potom presne lícuje v jednej rovine s povrchom steny,“ vysvetľuje Petr Paksi z JAP FUTURE. Zárubňa LATENTE je určená pre bezpolodrážkové dvere, vďaka čomu vzniká dverný komplet, pri ktorom nič nevyčnieva do priestoru a neruší celistvosť priečky.

Viac na www.jap.sk.

Komerčný článok

About the author

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!